KALENDAR-TEMATIK REJA

2017-2018o’quv yili

Fan: Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya

Fakultet: Davolash va Tibbiy pedagogika kurslar :2 / semestr:4

Semestr uchun ajratilgan soat:ma’ruza – 16 amaliy mashg’ulot – 66

Ma’ruza mashg’ulotlari

Sana Mashg’ulot mavzusi Soat
1 30.01-04.02

2017

Tibbiyot mikrobiologiyasi. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanlarining maksadi, vazifalari va rivojlanish tarixi. Mikroorganizmlar sistematikasi, klassifikastiyasi. Bakteriyalar morfologiyasi. 2
2 06.02-11.02

2017

Bakteriya xujayrasining tuzilishi va kimiyoviy tarkibi, o’lchamlari. Mikrobiologik amaliyotdagi axamiyati. Mikroorganizmlar morfologiyasi va o’ziga xos xususiyatlari:  spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikroplaz­malar, zamburuglar, sodda jonivorlar. 2
3 13.02-18.02

2017

Mikroorganizmlar fiziologiyasi — oziklanishi, nafas olishi, ko’payishi, o’sishi. Oziq muxitlar. Mikroorganizmlarning xaeti  faoliyatida ishlab chikargan maxsulotlari. 2
4 20.02-25.02

2017

Mikroorganizmlarga tashqi muxit omillarining ta’siri. Ximioterapevtik preparatlar va antibiotiklar. Mikroorganizmlar ekologiyasi. Suv, tuproq, xavo mikroflorasi. Odamning normal mikroflorasi 2
5 27.02-04.03

2017

Umumiy virusologiya. Viruslarning tuzilishi, kupayishi, o’sishi. Viruslarni ajratib olish usullari. Bakteriofaglar, tuzilishi, ajratib olish va kullanilishi 2
6 06.03-11.03

2017

Infekstiya tushunchasi. Infekstion jaraenlar, infekstion kasalliklar, ularni laboratoriya diagnostika usullari. Mikroorganizmlar genetikasi. O’zgaruvchanlik, ularning praktik axamiyati.
7 13.03-18.03

2017

Immunitet. Qisqacha tarixi. Immunitet turlari. Organizmning nomaxsus ximoya omillari. Immunorganlar. Antigen va antitelolar. Immunitet teoriyalari. Antitelalar xosil bo’lish mexanizmlari. Serologik reakstiyalar xaqida tushuncha.Onkologiya va immunitet. 2
8 20.03-25.03

2017

Xujayraviy va gumoraltipdagi immunreakstiyalar. T vaV limfostitlar sistemasi va ularning subpopulyastiyalari. Immun sistemaning boshqarilishi. Immunpatologik xolatlar. Immuntanqislik kasalliklari. Allergiya va ularning turlari. Immun sistemaga baxo berish usullari. Immunoprofilaktika: vakstinalar va immune zardoblar 2
Jami 18