Джумамуродов Собиржон Турсунбой угли

Assistent kafedri mikrobiyologiya, virusologiya va immunologii Tashkentskiy tibbiyot akademiyasi

Adres: 100109, g. Tashkent, ul. Farabi, 2

elektron pochta manzili: sobirjonjumomurodov@gmail.com OBUCHENIE
:
2010-2016 gg. – talaba Nukusskogo filiala Tashkentskogo pediatrik tibbiyot instituti
2016-2018 gg. – magistrant Tashkentskoy
tibbiyot akademiyasi TRUDOVAYa DAYATELNOST
2016-2016 gg. – Epidemiolog Tsentra Gosudarstvennogo Sanitarno Epidemiologicheskogo Nadzora Amudarinskogo rayona Respubliki Karakalpakstan
2017-2018 gg. – vrax bakteriolog Tsentra Gosudarstvennogo Sanitarno Epidemiologicheskogo Nadzora Chilanzarskogo rayona goroda Tashkent
2018 g. – n.v. – yordamchi kafedra mikrobiyologiyasi, virusologii i immunologii Tashkentskiy tibbiyot akademiyasi